Zielone miasto RZESZÓW

  • Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej

  • Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka

  • Autobusy niskoemisyjne

  • Ekoenergia w Rzeszowie

  • Ochrona przed hałasem - zielone ekrany dźwiękochłonne

  • Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  • Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Rzeszowa na lata 2010-2032

  • Kampania edukacyjna Sprzątając po swoim psie dbasz o estetykę miasta i chronisz zdrowie współmieszkańców

  • Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej

Strona 1 z 3