Rzeszów dla Ukrainy

Aktualności

Dotacje Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wsparcie ukraińskich partnerów

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oferuje różne formy wsparcia związane z wymianą młodzieży polsko-niemieckiej, w tym młodzieży z Ukrainy.

PNWM umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera różnorodne polsko-niemieckie projekty oraz spotkania młodzieży.

Aktualnie proponowane są następujące formy wsparcia:

Dotacje na wsparcie ukraińskich partnerów

Polscy i niemieccy partnerzy mogą zaprosić osoby ze swoich organizacji partnerskich w Ukrainie na indywidualny pobyt (do trzech miesięcy) w Polsce lub Niemczech. PNWM udzieli dofinansowania w kwocie do 90 złotych na dzień i osobę (w Niemczech 30 euro) oraz znacząco zrefunduje koszty podróży. Program realizowany jest w ramach hospitacji – dla nauczycieli, pracowników stowarzyszeń, placówek młodzieżowych i innych organizacji lub w ramach praktyk (dla osób poniżej 27 roku życia). Wniosek o dotację należy złożyć przez system OASE (rodzaj projektu: wymiana indywidualna praktyki / hospitacja). Podczas wypełniania wniosku można podać partnerów projektu, załączyć program i opisać cele, ale treści te nie są niezbędne do złożenia wniosku.

Jeśli dzieciom i młodzieży z Ukrainy uda się dotrzeć do Polski lub Niemiec lub jeśli ich grupy są już w Polsce lub Niemczech, to PNWM może dofinansować ich pobyt do 28 dni. W spotkaniach tych mogą, lecz nie muszą, uczestniczyć grupy partnerskie z Niemiec i Polski. W przypadku zakwaterowania u rodzin dotacja wyniesie do 40 złotych (w Niemczech 12 euro) na dzień i osobę. W przypadku zakwaterowania w schroniskach młodzieżowych lub placówkach kształceniowych wysokość stawki to do 90 złotych (w Niemczech 30 euro) na dzień i osobę. Dodatkowo można otrzymać także dofinansowanie dla pośrednika językowego i kosztów podróży.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://pnwm.org/dotacje-pnwm-na-wsparcie-ukrainskich-partnerow/


Eksperyment Wymiana

Program wspierania projektów o tematyce STE(A)M – Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka).

Wiedza z zakresu STE(A)M, twórcze i krytyczne myślenie oraz międzynarodowe doświadczenia. Swobodne poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości oraz nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwalają młodzieży lepiej zrozumieć współczesny świat i kształtować świat przyszłości. Program zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, kreatywnie zajęli się zagadnieniami z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub technicznych. Jeśli grupy partnerskie nie mogą spotkać się na żywo, to projekt można zrealizować też online

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/


Zachować pamięć

Program skierowany jest do polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy. Celem programu jest umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości. W trakcie spotkań realizowanych w ramach programu młodzież zajmuje się politycznym i społecznym kontekstem powstania narodowego socjalizmu, szczególnie od momentu przejęcia władzy przez Hitlera w 1933 roku, pogłębia swoją wiedzę dotyczącą Holokaustu i okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej oraz poznaje historię odwiedzanych miejsc pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce i Niemczech.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/

Wsparcie PNWM dla ukraińskich partnerów - grafika
Wsparcie PNWM dla ukraińskich partnerów - grafika
Logo Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Logo Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Eksperyment Wymiana - logo programu
Eksperyment Wymiana - logo programu
Zachować Pamięć - logo programu
Zachować Pamięć - logo programu