Rzeszów dla Ukrainy

Aktualności

Wykład i warsztaty o przedsiębiorczości dla studentów WSPiA w Rzeszowie

5 maja 2022 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji studenci wzięli udział w wykładzie oraz warsztatach poprowadzonych przez pracowników Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Na zajęciach uczestnicy mieli okazję zapoznać się z:

  • informacjami dotyczącymi rejestracji działalności gospodarczej,
  • przepisami wprowadzającymi w temat przedsiębiorczości,
  • aktualnymi przepisami dotyczącymi obywateli Ukrainy, którzy chcą prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą.

Podczas warsztatów studenci wypełniali wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i tym samym mieli możliwość przeprowadzenia symulacji rejestracji firmy.  Pracownicy Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej rozmawiali również ze studentami na temat dominujących rodzajów działalności i przekazali informacje o etapach rejestracji spółki cywilnej.

Wykład i warsztaty o przedsiębiorczości dla studentów WSPiA w Rzeszowie
Wykład i warsztaty o przedsiębiorczości dla studentów WSPiA w Rzeszowie
Wykład i warsztaty o przedsiębiorczości dla studentów WSPiA w Rzeszowie
Wykład i warsztaty o przedsiębiorczości dla studentów WSPiA w Rzeszowie
Wykład i warsztaty o przedsiębiorczości dla studentów WSPiA w Rzeszowie
Wykład i warsztaty o przedsiębiorczości dla studentów WSPiA w Rzeszowie