Rzeszów dla Ukrainy

Aktualności

Budowa oświetlenia ulicy Myśliwskiej na os. Pogwizdów Nowy

W Rzeszowie każdego roku realizowanych jest kilkaset inwestycji. Wśród nich są zarówno te duże, ale  też wiele mniejszych zadań, bardzo istotnych dla mieszkańców, poprawiających jakość życia. – Są one przykładem wspólnych działań mieszkańców i samorządu – podkreśla Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Przykładami takich inwestycji są np. osiedlowe drogi na Słocinie, których realizację do budżetu miasta zgłaszał radny Mirosław Kwaśniak. To boczne uliczki odchodzące od ul. Paderewskiego. Powstały przy nich domy, był jednak kłopot z dojazdem. Do tych domów prowadziły najczęściej wąskie, prawie „polne” drogi. - Dzięki współpracy z mieszkańcami, bo w niektórych przypadkach konieczne było przekazanie np. części działki na rzecz miasta, udało się tę sprawę doprowadzić do pięknego finiszu. Duża w tym zasługa prezydenta Konrada Fijołka, bo jego decyzje o budowie tych dróg były błyskawiczne – mówi radny Kwaśniak.

 Kolejnym przykładem takiej inwestycji jest budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej na najmłodszym z rzeszowskich osiedli - Pogwizdów Nowy. Zgłosili ją mieszkańcy, została wpisana do tzw. kontraktów osiedlowych, czyli listy zadań, które Konrad Fijołek jeszcze w trakcie trwania kampanii wyborczej zobowiązał się realizować już jako prezydent Rzeszowa.

Przetarg na wybudowanie oświetlenia na ul. Myśliwskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Chmajówka do skrzyżowania z ul. Wójcika (ok. 600 metrów długości), został właśnie rozstrzygnięty. Zwyciężyła w nim firma El-Mag z Czarnej. Koszt tego zadania to nieco ponad 350 tys. zł. Nowe oświetlenie ma być gotowe we wrześniu tego roku.

fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa
fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa
fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa
fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa
fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa
fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa
fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa
fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa