Rzeszów dla Ukrainy

Aktualności

Dotacje dla twórców kultury

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek zaprasza twórców kultury do udziału w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury. Po raz pierwszy Miasto dofinansuje zarówno konkretne zadania, jak i całoroczną działalność kulturalną. Budżet przeznaczony na dotacje to: 1 070 000 zł.

Prezydent Konrad Fijołek podczas rozmów z rzeszowskimi artystami i ludźmi kultury zobowiązał się wspierać twórców. To wsparcie dotyczy zarówno organizacji i współtworzenia życia kulturalnego w mieście, jak i dofinansowania projektów i ich inicjatorów. 

- To co jest niezwykle ważne, o 100 procent zwiększyliśmy budżet przewidziany na wsparcie stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność kulturalną. Do tej pory mogły się starać o pieniądze na konkretne projekty, a teraz dotacje obejmują także ich bieżącą działalność – powiedział prezydent Rzeszowa. 

- Zachęcam twórców kultury, aby włączyli się w życie miasta i tutaj działali. Kwota zaplanowana w budżecie Rzeszowa na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego to 1 070 000  zł – powiedziała wiceprezydent Krystyna Stachowska.

Pierwszy projekt to otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku - całoroczna działalność kulturalna. W ramach zadania można uzyskać dofinasowanie działalności prowadzonych m.in. w formie niepublicznego teatru, galerii sztuki, sceny muzycznej, organizacji stałych wydarzeń promujących sztukę. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 150.000,00 zł. Termin składnia wniosków upływa 21 styczna 2022 roku.

Drugi, to otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku. Można tu uzyskać dofinansowanie na zadnia które mają na celu wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Rzeszowa, udostepnienie mieszkańcom różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, edukacji i propagowania wiedzy zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Minimalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 5.000,00 zł. Maksymalna - 100.000,00 zł. Termin składnia wniosków upływa 8 lutego 2022 roku.


Więcej informacji:

I Otwarty konkurs ofert – kultura 2022 – Całoroczna działalność kulturalna

II Otwarty konkurs ofert – kultura 2022