Rzeszów dla Ukrainy

Aktualności

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rzeszowa do realizacji w 2022 r.

Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że w terminie od 10 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rzeszowa, do realizacji w 2022 r.
Dotacją objęte są koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów na składowisku.

Formularz wniosku o dotację jest dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa. Ponadto formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa: www.rzeszow.pl 

Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu.

Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać pod nr tel. 17 875 41 83 oraz 17 875 41 86.

Plakat
Plakat
Załączniki: