Aktualności

Konferencja "SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY"

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY”.

Konferencja odbędzie się 15 października w trybie zdalnym i transmitowana będzie na kanale PWSZ Elbląg w serwisie YouTube.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prelegentami będą wybitni eksperci z dużych ośrodków akademickich m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie czy też Uniwersytetu Opolskiego.

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. następujące tematy:

- Krytyczna analiza rozwiązań ustawowych dotyczących partycypacji mieszkańców na szczeblu samorządowym
- Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako instytucja demokracji bezpośredniej
- Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem gdyńskim
- Rady młodzieżowe jako forma partycypacji lokalnej – przykład miasta Gdańska
- Blaski i cienie budżetu obywatelskiego. Opinia mieszkańców Elbląga o budżecie obywatelskim
- Wspólnoty mieszkaniowe a partycypacja w samorządzie terytorialnym

Agenda: https://pwsz.elblag.pl/2-konferencja-samorzad-terytorialny-w-polsce-stan-obecny-i-perspektywy.html

SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE- STAN OBECNY I PERSPEKTYWY
SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE- STAN OBECNY I PERSPEKTYWY