LII sesja Rady Miasta - 28 września 2021 r. (wtorek), godz. 8.30 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część  w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Aktualności

Rzeszów dzięki dofinansowaniu z PFRON zrealizuje projekty za ponad 1,8 mln zł

- To największe w historii naszego miasta dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekty, które zrealizujemy ułatwią życie osobom z niepełnosprawnościami – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

W środę radno Konrad Fijołek w siedzibie Podkarpackiego Oddziału PFRON podpisał aneks do umowy dotyczącej realizacji w Rzeszowie „Programu Wyrównywania Szans Pomiędzy Regionami III”. – Aneksem zostały objęte zadania polegające na dofinansowaniu zakupu czterech mikrobusów, z których będą korzystały Domy Dziecka oraz Domy Pomocy Społecznej – mówi prezydent Rzeszowa.

Kupione przez miasto pojazdy przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami będą wykorzystywane przez Domy dla Dzieci: „Mieszko”, „Dobrawa”, „Bolesław”, DPS przy ul. Sucharskiego 1, DPS im. Józefy Jaklińskiej ul. Powstańców Styczniowych 37 i DPS przy ul. Załęskiej 7a.

Wartość projektów w ramach podpisanego w środę aneksu to 660 000 zł, z czego dofinansowanie z PFRON to 396 000 zł.

Wcześniej – w sierpniu prezydent Rzeszowa podpisał z PFRON umowę dotyczącą dofinansowania projektów o wartości 1 165 152 zł (dofinansowanie 835 303 zł). - To ważne projekty, w ramach których będziemy m.in. likwidowali bariery komunikacyjne i architektoniczne, które utrudniają życie osobom niepełnosprawnym - mówi Konrad Fijołek.

Jeden z projektów będzie realizowany w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie przy al. Rejtana 3. Zostanie tam zamontowana winda zewnętrzna, która umożliwi uczniom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub uczniom czasowo niepełnosprawnym kontunuowanie nauki w szkole. Kolejnym zadaniem będzie poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej budynku urzędu miasta przy pl. Ofiar Getta 7. Zostanie tam wykonany też plan tylfograficzny i tabliczki pomieszczeń w alfabecie Breille'a. Dofinansowana zostanie także kontynuacja modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie przy ul. Załęskiej 7a, gdzie wykonane zostanie ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem wraz z wykonaniem elewacji, ocieplenie stropu wełną mineralną. Powstanie także instalacja fotowoltaiczna.

Łączna wartość projektów, które wykona Rzeszów z wykorzystaniem dofinansowania z PFRON (umowa sierpniowa i aneks podpisany dziś) to 1 825 152,38 zł (dofinansowanie 1 231 303,35 zł).

Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek i Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON Maciej Szymański podpisują aneks do umowy
Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek i Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON Maciej Szymański podpisują aneks do umowy
Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek i Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON Maciej Szymański
Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek i Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON Maciej Szymański