LII sesja Rady Miasta - 28 września 2021 r. (wtorek), godz. 8.30 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część  w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Aktualności

Wznowienie bezpośredniej obsługi stron w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego

Informujemy, że od dnia:

  • 15 lipca 2021 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane w budynku przy ul. Langiewicza 15 oraz
  • 16 lipca 2021 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów przy Rynek 7

wznawiają bezpośrednią obsługę stron.

W punkcie zlokalizowanym przy Rynek 7 porady udzielane będą w systemie hybrydowym, zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej.

Harmonogram pracy punktów:

1) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów przy Rynek 7:

  • poniedziałek, wtorek, piątek oraz sobota w godz. 8.00-12.00 – pomoc udzielana z bezpośrednią obsługą stron;
  • czwartek w godz. 8.00-12.00 – pomoc udzielana z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość;

2) punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów przy Rynek 7:

  • poniedziałek, wtorek, piątek  w godz. 16.00-20.00 oraz sobota w godz. 12.00-16.00 – pomoc udzielana z bezpośrednia obsługą stron;
  • czwartek – pomoc udzielana z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość;

3) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Langiewicza 15: poniedziałek-piątek, godz. 7.30-11.30;

4) punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy ul. Langiewicza 15: poniedziałek-piątek, godz. 11.30-15.30.


Zapisy na porady

Zapisy na porady pod numerem telefonu 1 77 88 99 00 (czynnym w godzinach pracy Urzędu) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomocprawna@erzeszow.pl.

Osoby chcące zapisać się do punktu za pośrednictwem poczty elektronicznej prosimy o podawanie w treści wiadomości preferowanego terminu (daty i godziny) oraz adresu punktu, z którego chcą skorzystać.

Z ważnych powodów dopuszczalne jest ustalenie przez osobę udzielającą pomocy innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Aktualny harmonogram pracy wszystkich punktów oraz więcej informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej znajduję się pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/314-nieodplatna-pomoc-prawna/4651-wykaz-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-organizowanych-przez-miasto-rzeszow.html#tresc

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna