LII sesja Rady Miasta - 28 września 2021 r. (wtorek), godz. 8.30 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część  w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Aktualności

Profilaktyka 40 PLUS

Od 1 lipca br. Ministerstwo Zdrowia wdraża ogólnopolski program pilotażowy „Profilaktyka 40 PLUS”. W ramach tego programu Polacy od 40 roku życia  mogą skorzystać z pakietu nieodpłatnych badań diagnostycznych, bez potrzeby skierowania od lekarza. 

Wszelkie aktualne informacje na temat programu znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jakie-badania-w-programie-profilaktyka-40-plus.

Wykaz placówek wykonujących badania dostępny jest na stronie internetowej  Podkarpackiego  Oddziału Wojewódzkiego  NFZ w Rzeszowie: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z przedstawionej oferty w ramach Programu „Profilaktyka 40 PLUS”.

Profilaktyka 40 PLUS
Profilaktyka 40 PLUS
Profilaktyka 40 PLUS
Profilaktyka 40 PLUS