Aktualności

30. rocznica wizyty Jana Pawła II w Rzeszowie

W niedzielę 2 czerwca 1991 r. Ojciec Święty Jan Paweł II pielgrzymując do Polski, odwiedził Rzeszów. Była to już czwarta pielgrzymka papieska do Ojczyzny, a odbywała się w dwóch częściach: 1-9 czerwca oraz 13-16 sierpnia. Była wyjątkowa, gdyż papież przyjeżdżał do wreszcie wolnego kraju. Stanowiła więc okazję do wyrażenia wdzięczności Bogu za dar odzyskanej wolności i równocześnie była sposobnością do ogólnonarodowej refleksji oraz modlitwy o to, aby tę wolność jak najlepiej wykorzystać. Hasło przewodnie tej pielgrzymki brzmiało: „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”, a zostało wzięte z 1 listu do Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Jak Rzeszów przygotowywał się do tej wyjątkowej wizyty?

- W Rzeszowie czekaliśmy na tę wizytę z utęsknieniem. Przed przybyciem Ojca Świętego trzeba było jednak wykonać wiele pracy, aby godnie go przyjąć i zapewnić bezpieczeństwo pielgrzymom – wspomina ówczesny prezydent miasta Mieczysław Janowski.

Jednym z problemów i wyzwań były kwestie komunikacyjne. W mieście były tylko dwa mosty - jeden w ciągu ulicy Lwowskiej, a drugi na zaporze – brakowało też dróg, które przyjęłyby ogromną rzeszę wiernych.

- Trudno w to uwierzyć, ale nie było wówczas połączenia obecnego ronda na Pobitnie z rondem przy Al. Tadeusza Rejtana. Dziś jest to Aleja Armii Krajowej. Ten, jakże ważny odcinek ówczesnej „obwodnicy”, a dziś ulicy wewnątrzmiejskiej, został wybudowany na krótko przed wizytą papieską – mówi Mieczysław Janowski.

Władze województwa i miasta, spodziewając się dużego napływu pielgrzymów, zwróciły się do wojska z prośbą o pomoc w skonstruowaniu jeszcze jednej przeprawy przez Wisłok. Wsparcie i zrozumienie wykazał ówczesny Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – płk Jerzy Maruszak. Jednostka Wojskowa 2265 z Dębicy otrzymała zadanie wykonania w ramach ćwiczeń mostu pontonowego poniżej obecnego Mostu Zamkowego. Most ten miał ok. 80 m długości i ok. 4,5 m szerokości. Budową dowodził ówczesny kapitan Zbigniew Lamberski.

Przygotowaniami do godnego przyjęcia papieża w Rzeszowie kierował komitet organizacyjny, na czele którego stał ówczesny ordynariusz diecezji przemyskiej – ksiądz biskup Ignacy Tokarczuk, którego skutecznie wspomagał ksiądz biskup Edward Białogłowski oraz wielu kapłanów z proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, księdzem Stanisławem Macem na czele. Przygotowania te miały dwa istotne kierunki: duszpasterski oraz materialny.

- Tak zgodnego i sprawnego działania, w którym wtedy mogłem uczestniczyć nie doświadczyłem nigdy później, a działo się to zaledwie dwa lata po przemianach ustrojowych z 1989 r. – zapewnia Janowski.

Obok duchownych do dzieła przyłączyli się architekci i projektanci, wszystkie służby publiczne i porządkowe, w tym służba zdrowia, policja, straż pożarna – tak zawodowa, jak i ochotnicza - harcerze i wolontariusze, zwłaszcza z kościelnej służby porządkowej. Nie zabrakło też pomocy ze strony rzeszowskich firm WSK PZL-Rzeszów, Zelmer, Instal, MPK, MPGK, MPWiK, MZBM, MPEC, placówek handlowych i wielu innych instytucji, w tym uczelni wyższych. A Poczta Polska przygotowała nawet specjalną kartę
i okolicznościową pieczęć.

2 czerwca 1991 roku w Rzeszowie

Papież przyleciał do Rzeszowa z Koszalina samolotem TU-154M. Samolot lądował w Jasionce. Ojca Świętego przywitali: biskup przemyski Ignacy Tokarczuk, wojewoda rzeszowski Kazimierz Ferenc, wicewojewoda Józef Frączek, prezydent Rzeszowa Mieczysław Janowski i wiceprezydent Józef Górny.

– Nie było czasu na jakiekolwiek dłuższe przemówienia. Powiedziałem tylko: „Ojcze Święty, witamy cię w mieście, które od stuleci nosi krzyż w swoim herbie”. Jan Paweł II odpowiedział: „Pozdrawiam Rzeszów” i uśmiechnął się – wspomina Mieczysław Janowski.

Na trasie przejazdu Ojca Świętego stały tłumy wiernych. Papież od Śródmieścia jechał w swoim papamobile. Na placu przed dzisiejszą Katedrą zgromadziło się wówczas kilkaset tysięcy wiernych. Nie tylko z Rzeszowszczyzny, ale także z innych regionów i spoza granic Polski. Sam plac, liczący prawie 65 ha, podzielony był na ok. 55 sektorów. Autorem koncepcji zagospodarowania był inż. Władysław Pankiewicz, zaś ołtarz został wybudowany przez rzeszowski Instal, a zaprojektował go architekt Jerzy Żmijowski. Podczas liturgii śpiewało prawie 30 chórów przy akompaniamencie 25 orkiestr. Było kilkadziesiąt pocztów sztandarowych. 

- Na szczęście ustały deszcze budzące nasz niepokój, zapanowała piękna, słoneczna pogoda. Było to największe zgromadzenie wiernych, jakie kiedykolwiek przeżywał Rzeszów – wspomina Mieczysław Janowski.

Wśród darów ofiarnych przekazanych wtedy Ojcu Świętemu był ornat, zaprojektowany przez panią Barbarę Smoczeńską, radną miejską, a ufundowany przez NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Przedstawiał on Matkę Bożą z rzeszowskiego Sanktuarium Ojców Bernardynów, nawiązując do jedności i solidarności. Wykonał go mistrz hafciarski z Błażowej – Bronisław Pysz wraz z córką i wnuczką.

- Owe czerwcowe dni AD 1991 były dla nas uczestników papieskiej pielgrzymki czasem nie tylko pogłębionej refleksji, ale i sposobnością do odnowienia wiary oraz uświadomienia sobie konsekwencji z tej wiary wynikających. Można powiedzieć, że Ojciec Święty przypominając nam Dekalog, prosił i wołał o miłość do Boga i do bliźnich – mówi Mieczysław Janowski.

Słowa, które padły na rzeszowskich błoniach, gdzie dzisiaj mamy Park Papieski, podczas mszy świętej beatyfikacyjnej biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, zapisały się w sercach wielu osób: „Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim”. (…) „Aby dom naszego życia – osób, rodzin, narodu i społeczeństwa – pozostawał utwierdzony na skale. Aby nie wznosić go na lotnym piasku – lecz na skale. Na skale Bożych przykazań, na skale Ewangelii. Na skale, którą jest Chrystus”. 2 czerwca Ojciec Święty uroczyście konsekrował Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa - dzisiejszą Katedrę.

Efekty papieskiej wizyty

Pielgrzymka przyniosła za kilka miesięcy wspaniały dar w postaci Diecezji Rzeszowskiej. Jej pierwszym ordynariuszem został J. E. Ksiądz Biskup Kazimierz Górny. W 1998 roku Jan Paweł II przyjął Honorowe Obywatelstwo Miasta Rzeszowa, miasta, które od stuleci nosi krzyż w swym herbie. Jest także Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego, który niebawem będzie świętował swoje dwudziestolecie.

Tekst powstał w oparciu o wspomnienia doktora Mieczysława Janowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego, Senatora RP, prezydenta Rzeszowa w latach 1991-1999. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywatnych Mieczysława Janowskiego.

Zobacz więcej informacji i zdjęć z wizyty Ojca Świętego w Rzeszowie w czerwcu 1991 roku oraz wspomnienie tego wydarzenia w Niedzieli rzeszowskiej.

Prezydent Rzeszowa Mieczysław Janowski i Wiceprezydent Józef Górny witają Jana Pawła II na rzeszowskiej ziemi
Prezydent Rzeszowa Mieczysław Janowski i Wiceprezydent Józef Górny witają Jana Pawła II na rzeszowskiej ziemi
Ojciec Święty w otoczeniu rzeszowskiej pielgrzymki w Watykanie - dzień wręczenia Papieżowi insygniów Tytułu Honorowego Obywatela Rzeszowa (24.VI.1998 r.)
Ojciec Święty w otoczeniu rzeszowskiej pielgrzymki w Watykanie - dzień wręczenia Papieżowi insygniów Tytułu Honorowego Obywatela Rzeszowa (24.VI.1998 r.)
Delegacja władz Rzeszowa z prezydentem miasta Mieczysławem Janowskim podczas spotkania z Ojcem Świętym w Watykanie
Delegacja władz Rzeszowa z prezydentem miasta Mieczysławem Janowskim podczas spotkania z Ojcem Świętym w Watykanie
Ojciec Święty w otoczeniu rzeszowskiej pielgrzymki w Watykanie
Ojciec Święty w otoczeniu rzeszowskiej pielgrzymki w Watykanie
Rzeszowska pielgrzymka w Watykanie
Rzeszowska pielgrzymka w Watykanie
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, 2 czerwca 1991 r. Spotkanie z liturgiczną służbą ołtarza
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, 2 czerwca 1991 r. Spotkanie z liturgiczną służbą ołtarza