Aktualności

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Chcesz zadbać o zdrowie i kondycję? Zapraszamy bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Mieszkańcy Rzeszowa mogą wypożyczyć sprzęt:

- pielęgnacyjny (krzesła toaletowe, siedziska wannowe, wózki toaletowe itp.),
- rehabilitacyjny (łóżka rehabilitacyjne, rotory, orbitreki, rowery elektromagnetyczne itp.),
- wspomagający (wózki inwalidzkie, balkoniki, kule itp.).

Dodatkowo oferowane są:
- transport sprzętu wielogabarytowego,
- usługi fizjoterapeuty w zakresie nauki obsługi i wykorzystania sprzętu.

Z usług wypożyczalni mogą korzystać osoby, które:

  • posiadają status osoby niesamodzielnej, rozumianej jako osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
  • posiadają zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz potwierdzające konieczność korzystania z danego sprzętu,
  • przedstawią oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Rzeszowa,
  • przedstawią oświadczenie o braku możliwości przyznania dofinansowania z NFZ do sprzętu tożsamego do wypożyczanego.

Więcej informacji na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie pod numerem telefonu 17 863 02 53, w Biurze Projektu/Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Skubisza 4, pok. 14 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30).

Projekt pn. „Pokonać niesamodzielność” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego