Aktualności

Pakiet umundurowania dla uczniów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

24 listopada 2020 roku zawarta została umowa pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Gminą Miasto Rzeszów na udzielenie dotacji celowej dla Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego prowadzącego Certyfikowanie Wojskowe Klasy Mundurowe.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kolejnego etapu realizacji programu nauczania „Edukacji wojskowej” na rzecz Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV, wchodzącego w skład Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie. Jest to już czwarta edycja programu nauczania przy kompleksowym wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej. Proces kształcenia - według założonego programu - odbywa się w cyklu dwuletnim i obejmuje 1,5 roku nauki (cały rok klasy II i pierwsze półrocze klasy III).

Przedmiot Edukacja wojskowa jest nowatorskim rozwiązaniem programowym, organizacyjnym i metodycznym, poszerzającym ofertę edukacyjną dla uczniów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami i ścieżkami rozwoju zawodowego: zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej i zasilenia zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.

Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego, dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 25 344,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wkładzie własnym Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 6 336,00 zł, dokonał zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV w Rzeszowie, w skład którego wchodzi 24 komplety bluz i spodni ubioru mundurowego ucznia, koszulki t-shirt w kolorze jednolitym – szt. 48, berety (granatowe) – szt. 24, zestaw oznak regulaminowych do umundurowania – 24 komplety, bluze ocieplane typu polar (do kurtki ubrania ochronnego typu Gore-Tex) – szt. 24, plecaki taktyczne o pojemności minimum 25 litrów (w kolorze kamuflażu pantera) – szt. 24, rękawice i czapki zimowe (czarne) – szt. 24.

Zakupiony pakiet umundurowania będzie wykorzystywany na zajęciach przedmiotu Edukacja wojskowa, podczas uczestnictwa uczniów w uroczystościach patriotycznych, świętach narodowych i wojskowych, a także na ćwiczeniach praktycznych w ramach obozów szkoleniowych i poligonów.

Logo Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie