Aktualności

Rzeszów w czerwonej strefie

W związku z odnotowanym w ostatnim czasie znacznym wzrostem liczby zachorowań na SARS-CoV-2 w kraju, cała Polska została objęta tzw. „strefą czerwoną”.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, zachęcamy Państwa do zdalnego załatwiania spraw urzędowych.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa znajdziesz wykaz telefonów do wydziałów Urzędu, opis procedur dotyczących załatwiania spraw urzędowych oraz wykaz spraw załatwianych poprzez platformę e-PUAP.

Nadal odbywa się bezpośrednia obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz Jednostkach Organizacyjnych Miasta z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Jednak zanim udadzą się Państwo do Urzędu oraz Jednostek, zalecamy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu wizyty.

Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o przestrzeganie wprowadzonych rygorów sanitarnych oraz rozważenie ograniczenia lub zawieszenia działań o charakterze nieobowiązkowym. Zdając sobie sprawę z tego, że nadchodzący okres zwiększenia ograniczeń w różnych sferach życia społecznego przyniesie utrudnienia i niedogodności, prosimy o zachowanie w nadchodzących dniach dyscypliny, w szczególności w zakresie zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, częstej dezynfekcji rąk oraz zachowania zasad społecznego dystansu.
Tylko wspólnym wysiłkiem wszystkich ludzi dobrej woli możemy ograniczyć skutki pandemii. Pokażmy, że jesteśmy społeczeństwem odpowiedzialnym i dbamy o siebie nawzajem.

Od soboty, 17 października, Rzeszów został objęty czerwoną strefą epidemii koronawirusa. Tego dnia w życie weszły nowe zasady bezpieczeństwa. O przynależności miasta do strefy czerwonej decyduje liczba zakażonych. Ministerstwo Zdrowia decyzję podjęło na podstawie wskaźnika ECDC. Wskaźnik ten określa skalę zachorowań w ciągu ostatnich 14 dni na 10 tys. mieszkańców. Jeżeli jest wyższy niż 12, to wprowadza się na danym obszarze strefę czerwoną. 

Zobacz komunikaty związane z zagrożeniem epidemicznym: https://bip.erzeszow.pl/pl/63-ogloszenia-komunikaty-alarmy/10286-komunikaty-zwiazane-z-zagrozeniem-epidemicznym.html 

Więcej informacji na temat profilaktyki przeciw COVID-19 w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl.

Rzeszów w czerwonej strefie