Aktualności

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie do 22 czerwca 2020 r. w następujący sposób:

 - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP - w przypadku osoby posiadającej nieruchomość na własność (nie dotyczy to przypadków, gdzie jest współwłasność).

W pierwszej kolejności należy wypełnić formularze z aktywnymi polami do wypełnienia - dokumenty DO-1 i ZN-1 i je zapisać na dysku komputera. Aktualnie obowiązujące formularze deklaracji można pobrać poniżej. Następnie należy wejść na link do elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, gdzie można złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi załączając wypełnione formularze DO-1 i ZN-1 obowiązujące od  1 marca 2020 roku. Przed załączeniem dokumentów należy wybrać urząd w którym chce się załatwić sprawę: GMINA MIASTO RZESZÓW – bardzo ważne, ponieważ tylko wtedy poprawie będzie można złożyć deklarację. W pozycji wybierz rodzaj pisma należy wybrać „wniosek”. W pozycji tytuł pisma należy wpisać – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po załączeniu do wniosku formularzy DO-1, ZN-1, a w przypadku trzech lub więcej współwłaścicieli ZN1/A, należy wniosek podpisać profilem zaufanym i wysłać do Gminy,

- przesłania wypełnionej deklaracji w wersji papierowej pocztą na adres:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa
ul. Hanasiewicza 10
35-103 Rzeszów,

- dostarczenia wypełnionej deklaracji do:

  • Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Hanasiewicza 10. (w godzinach pracy Wydziału od 7:30 do 15:30, w środy od 7:30 do 17:00),
  • Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej Nowy Świat, ul. Krakowska 20,
  • Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall, ul. Kopisto 1,
  • Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym Plaza Rzeszów, al. Rejtana 65,
  • Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej Rzeszów, al. Piłsudskiego 44.

Więcej informacji: https://bip.erzeszow.pl/pl/506-system-gospodarowania-odpadami-komunalnymi/4371-deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.html