Aktualności

II tura naboru innowacyjnych pomysłów do Inkubatora „Generator Dostępności”

Do 29 czerwca 2020 r. trwa II tura naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”. Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych poszukuje rozwiązań służących poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Swoje pomysły mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje, instytucje i firmy, które chcą stworzyć dla wymienionych grup nowe, efektywniejsze rozwiązania. Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru dostępności. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 35 tys. zł.

Wzory kart zgłoszeniowych do konkursu oraz bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora konkursu: www.innowacje.spoldzielnie.org w zakładce Aplikuj.

 

Inkubator ?Generator Dostępności?