Działania Rzeszowa przeciwko KORONAWIRUSOWI

Informacje dotyczące komunikacji miejskiej

Od dnia 1.06.2020 r. w Zarządzie Transportu Miejskiego w Rzeszowie zostanie przywrócona we wszystkich sprawach bezpośrednia obsługa klienta. Konieczne będzie jednakże wcześniejsze uzgodnienie terminu załatwienia sprawy za pośrednictwem telefonu lub maila. Przyjęcie stron będzie się odbywało z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Każdy z interesantów będzie zobowiązany nosić maseczkę. Na parterze będzie udostępniony płyn do dezynfekcji rąk. Wejście do budynku będzie wyłącznie od strony ul. Stafieja. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. W dalszym ciągu nie będzie pełniony dyżur w sprawie odwołań od wystawionych wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej (tzw. mandatów).

Jeżeli Państwa sprawa nie wymaga osobistego stawiennictwa w naszej siedzibie zalecamy załatwianie sprawy telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem platformy ePUAP:
• sekretariat: 17 866 0383, e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl 
• rozkłady jazdy: 17 866 03 35
• windykacja: 17 86 60 359, e-mail: windykacja@ztm.erzeszow.pl 
• bilety: 17 86 60 360; e-mail: sprzedaz@ztm.erzeszow.pl 

Aktualne godziny otwarcia Punktów Obsługi Podróżnego dostępne są na stronie: https://ztm.rzeszow.pl 

Zachęcamy Podróżnych do wcześniejszego zakupu biletów za pośrednictwem: aplikacji mobilnych: GoPay, moBilet, SkyCash, MPay (bilety jednoprzejazdowe), sklepu internetowego ebilet.erzeszow.pl (bilety okresowe), biletomatów stacjonarnych i mobilnych.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Podróżnych od dnia 1 października 2020 roku wprowadził możliwość zakupu biletów 1-przejazdowych, 60-minutowych oraz 24-godzinnych przez aplikację mobilną „zbiletem”. Pasażerowie komunikacji miejskiej w Rzeszowie korzystają z aplikacji „zbiletem” już od kilku lat, kupując regularnie bilety okresowe, np. miesięczne czy semestralne. W aplikacji można zapłacić za bilet korzystając z Google Pay, Apple Pay, Blika, czy dowolnej karty płatniczej za pośrednictwem PayU. Wystarczy raz ustawić preferowaną metodę płatności, aby kupować bilety trzema kliknięciami.

W związku z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń związanych z koronowirusem, w tym ograniczeń w funkcjonowaniu szkół, z dniem 26 października br. do odwołania, nie będą realizowane w ramach linii komunikacji miejskiej kursy oznaczone literą "S" - kursuje w dni nauki szkolnej. Dotyczy to linii 0A, 0B, 12, 18, 19, 21, 34 i 50.

W związku wprowadzeniem kolejnych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa informujemy, że od dnia 17 października br. maksymalna ilość osób podróżujących jednocześnie w autobusach komunikacji miejskiej w Rzeszowie wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50% miejsc siedzących wolnych.

Oznacza to, że w poszczególnych autobusach może jednocześnie podróżować maksymalnie:
a. 23 osoby w autobusach elektrycznych;
b. ok. 29 osób w autobusach 10 i 12 metrowych (zależnie od rodzaju pojazdu);
c. 42 osoby w autobusach przegubowych.

Od dnia 16 marca br. do odwołania wstrzymana zostanie sprzedaż biletów u kierowców.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ważność legitymacji studenckich zostaje przedłużona do 30 listopada br. Studenci chcący zakupić bilet okresowy z ulgą ustawową w biletomacie lub przez stronę internetową, powinni najpierw udać się do Punktu Obsługi Podróżnego w celu przedłużenia ulgi na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej. Dopiero po tym będzie można bez problemu zakupić bilet w biletomacie. Nieprzedłużenie ulgi na RKM spowoduje brak możliwości zakupu biletu studenckiego w biletomacie oraz przez stronę internetową.

Podczas kontroli biletów obowiązywać będą zaświadczenia dla osób bezrobotnych upoważniające do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską wydane od dnia 15 września 2020 r. Powyższe zaświadczenia będziemy respektować do dnia 30 listopada 2020 r. Oznacza to, że w przypadku gdy bezrobotny posiada ww. zaświadczenie z datą wystawienia 15 września 2020 r. lub późniejszą – może on na jego podstawie podróżować komunikacją miejską aż do dnia 30 listopada 2020 r., nie ma konieczności wydawania dla niego nowego zaświadczenia.

Zarząd Transportu Miejskiego
Zarząd Transportu Miejskiego