LII sesja Rady Miasta - 28 września 2021 r. (wtorek), godz. 8.30 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część  w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

2018 r.

Podziękowanie od Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Zarząd, pracownicy i podopieczni Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z okazji swojego Jubileuszu 30-lecia działalności, złożyli serdeczne podziękowania Prezydentowi Miasta Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi za serce wrażliwe na ludzką biedę, za nieocenioną pomoc, za życzliwości i wsparcie wspólnego dzieła „Pomocy Bliźniemu”.

Podziękowanie od Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - dyplom
Podziękowanie od Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - dyplom
Podziękowanie od Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - pamiątkowy medal
Podziękowanie od Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - pamiątkowy medal