2016 r.

Gratulacje od Mera Łucka

Gratulacje dla mieszkańców Rzeszowa od Mera Łucka Mykoły Romaniuka z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Gratulacje od Mera Łucka
Gratulacje od Mera Łucka