Kultura

Rzeszowski Dom Kultury

Rzeszowski Dom kultury, tel. 17 748 39 50, e-mail: biuro@rdk.rzeszow.pl

Harmonogramy zajęć w poszczególnych filiach RDK są dostępnie na stronie internetowej www.rdk.rzeszow.pl.