Edukacja

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim

Słuchaczem UTW może zostać osoba 55+ nieaktywna zawodowo (emeryt, rencista - konieczność okazania aktualnej legitymacji ZUS), która złoży deklarację członkowską wraz ze zdjęciem, opłaci wpisowe i składki na dany rok akademicki oraz będzie aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Osoby 80+ opłacają wpisowe i składkę roczną. Udział we wszystkich zajęciach nie jest obowiązkowy. Zajęcia dodatkowe są częściowo płatne.

Słuchacz otrzymuje legitymację UTW z potwierdzoną ważnością na dany rok akademicki, która uprawnia do uczestnictwa w zajęciach  UTW, korzystania z biblioteki UR oraz do zniżek na niektóre imprezy i koncerty w Rzeszowie.

Wykłady ogólne odbywają się w auli głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Rejtana 16 C we wtorki  w godz.17.00 - 18.30; seminaria - w środy o godz. 16.00 w sali 248 bud. A-0 UR. Zajęcia w grupach odbywają się wg odrębnego harmonogramu.

Biuro UTW mieści się w Rzeszowie ul. Rejtana 16 C, poziom -2, lokal 004b i jest czynne w: poniedziałki 10 - 14, wtorki 13 - 17, środy 9 - 14; tel. 178722911, 178722910.

Szczegółowe informacje: http://old.ur.edu.pl/studenci/utw 

Logo Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim
Logo Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim