Baner tematyczny

Domy Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie położony jest z dala od wielkomiejskiego zgiełku w dzielnicy Pobitno. To placówka koedukacyjna przeznaczona dla 140 osób.

Dom przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (pozbawiony barier architektonicznych), otoczony dużym i pięknym ogrodem o powierzchni ok. 3 ha, w którym znajdują się liczne alejki spacerowe, pergole, ławeczki, oraz altany. Architektura krajobrazu daje możliwość wytchnienia i obcowania z przyrodą podczas zmieniających się pór roku, tworząc klimat, który pozwala czuć się jak w rodzinnym zakątku.

Dom stwarza warunki do bezpiecznego i godnego życia w niezależności i samodzielności. Placówka dysponuje 50 pokojami jedno, dwu, trzy i czteroosobowymi.

Nowocześnie wyposażona baza Domu daje możliwość zaspokojenia potrzeb psychologicznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych i socjalnych.

Dodatkowym atutem placówki jest objęcie mieszkańców całodobową opieką pielęgniarską, oraz umożliwienie im korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Ponadto Dom posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem, oraz kaplicę umożliwiającą mieszkańcom zaspokojenie potrzeb duchowych i religijnych.

Mieszkaniec jest w centrum uwagi i zainteresowań pracowników DPS-u, a respektowanie podstawowych wartości takich, jak godność, niezależność, prawo dokonywania wyboru, rozwój zainteresowań, czy poczucie bezpieczeństwa stanowią główny cel ich działalności.

Prowadzone różnorodne formy aktywności sprzyjają harmonii życia i opóźniają procesy starzenia zapobiegając ujemnym wpływom bezczynności, destrukcyjnemu działaniu nudy, apatii i tęsknoty za domem rodzinnym. Oferta terapeutyczna dostosowana jest do zainteresowań, stylu życia, stanu zdrowia, światopoglądu i biografii mieszkańców.

Mieszkańcy uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych, wyjściach do kina, filharmonii, biorą udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez Gminę Miasto Rzeszów. Realizują wiele nowatorskich projektów, nie mających analogii w innych placówkach, a których aktywnymi uczestnikami są mieszkańcy Domu Pomocy.

W ramach Domu działa również Warsztat Terapii Zajęciowej będący placówką pobytu dziennego adresowany dla 50 niepełnosprawnych osób ze środowiska lokalnego, a także mieszkańców Domu Pomocy, którzy mogą uczestniczyć w zajęciach 10 pracowni terapeutycznych.

Ponadto, na terenie Domu Pomocy Społecznej działa ośrodek wsparcia „Nie jesteś sam” dla osób zaburzonych psychicznie i ich rodzin z terenu Miasta Rzeszowa. Uczestnikom klubu oferuje się zajęcia grupowe, w tym poradnictwo, edukację, treningi umiejętności społecznych, uczestniczenie w zajęciach kulturalno-oświatowych oraz opiekę terapeutyczną i spotkania z psychologiem.

Zobacz film o Domu Pomocy Społecznej:

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych
ul. Załęska 7a, 35-322 Rzeszów
Telefon: 17 748 11 50 - w godz. urzędowania tj. od 7.30 do 15.30 w dni powszednie
17 748 11 70 - w soboty, niedziele i święta, całą dobę oraz przed godz. 7.30 i po godz. 15.30
e-mail: sekretariat@dpszaleska.resman.pl 
http://mopsrzeszow.pl/

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa