Baner tematyczny

Domy Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie posiada dwa budynki: główny przy ulicy Sucharskiego i ul. Łabędziej. Ma 94 miejsca, obecnie 24 wolnych, powstał w 1970 r. Jest położony na osiedlu Generała Władysława Andersa, otoczony pięknym ogrodem z altaną, fontanną, ciągami spacerowymi z ławkami. Blisko park Sybiraków, sklepy.

Dom zapewnia:

  • całodobową opiekę 145 osobom,
  • pokoje 1, 2 i 3 osobowe,
  • pełne wyżywienie z uwzględnieniem zleconych diet i upodobań żywieniowych,
  • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych (karmienie, ubieranie, toaleta itp.),
  • możliwość korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej i psychologicznej,
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Dodatkowo zapewnia udział w terapii zajęciowej i rehabilitacyjnej, umożliwia praktyki religijne zgodnie z wyznaniem, daje możliwość korzystania z biblioteki i prasy oraz organizuje i umożliwia udział w imprezach kulturalnych i turystycznych.
Do dyspozycji mieszkańców jest stołówka, kaplica, pokoje dziennego pobytu, pomieszczenia do rehabilitacji, pokój zabiegów fizykalnych, pomieszczenie do terapii zajęciowej.

Na miejscu jest kuchnia i pralnia.

Dla odwiedzających, krewnych i znajomych mieszkańców, do dyspozycji jest pokój gościnny. Odpowiednio wykształcony i dobrany personel domu sprawuje fachową opiekę nad jego mieszkańcami i tworzy rodzinną atmosferę.

Koszt utrzymania w chwili obecnej wynosi 4 012 zł. DPS pokrywa koszt zakupu leków i pampersów do wysokości limitu.

Filia Domu znajduje się przy ul. Łabędziej w odległości około 500 m od głównego budynku. Jest przeznaczony dla 51 osób (obecnie 11 wolnych). Budynek otoczony jest pięknym dużym ogrodem z pergolą.

Ośrodek wsparcia to integralna część DPS przy ul. Mjr H. Sucharskiego 1, który powstał w 1994 r. Przeznaczony dla 45 osób (21 wolnych miejsc) ze środowiska, zakwalifikowanych do tej formy pomocy społecznej, która polega na: zaspokajaniu potrzeb towarzyskich i kulturalnych, organizowaniu zajęć w ramach terapii zajęciowej, prowadzeniu ćwiczeń rehabilitacyjnych (zgodnie z zaleceniami lekarzy), zapewnieniu wyżywienia w postaci jednego posiłku (obiadu).

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie
ul. Majora Henryka Sucharskiego 1, 35-225 Rzeszów
Telefon: 17 748 12 70 (administracja), 17 748 12 71 (dyrektor)
e-mail: sekretariat@dpssucharskiego.resman.pl 
http://www.dps-rzeszow.pl 

DPS przy ul. Sucharskiego
DPS przy ul. Sucharskiego
DPS przy ul. Łabędziej
DPS przy ul. Łabędziej
DPS przy ul. Sucharskiego, fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa
DPS przy ul. Sucharskiego, fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa
DPS przy ul. Łabędziej, fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa
DPS przy ul. Łabędziej, fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa
DPS przy ul. Łabędziej, fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa
DPS przy ul. Łabędziej, fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa