Baner tematyczny

Domy Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Obrońców Westerplatte

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów został utworzony w 1981 roku. Obiekt położony jest w dzielnicy Rzeszowa - Słocinie, pośród zieleni starego parku. W dniu 19.11.2001 r. został wpisany do rejestru domów pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego pod numerem 41/1/01.

Dom ma zasięg ponadgminny i przeznaczony jest dla 103 osób niepełnosprawnych w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie obojga płci.

Osoba zainteresowana zamieszkaniem w DPS dla Kombatantów powinna:

  • posiadać stałe źródło utrzymania: emeryturę, rentę rodzinną lub rentę socjalną lub zasiłek stały z pomocy społecznej;
  • być w podeszłym wieku lub posiadać uprawnienia do zamieszkania z tytułu niesprawności fizycznej

Od 2004 roku przyjmujemy również osoby bez uprawnień kombatanckich. 

Osoba zainteresowana skierowaniem do DPS, winna zwrócić się do pracownika socjalnego w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania. Obecnie pracownicy socjalni swoje siedziby mają także przy przychodniach rejonowych czy w szpitalach.

Pracownik socjalny, który zajmuje się problemami społecznymi i zdrowotnymi mieszkańców zamieszkujących przy danej ulicy czy w danej miejscowości rozpocznie kompletowanie niezbędnych dokumentów.

Do koniecznych dokumentów zaliczymy:

  1. Podanie do Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z motywacją dlaczego ten Dom został wybrany
  2. Ostatnia decyzja o waloryzacji renty czy emerytury
  3. Ostatni odcinek pobieranego świadczenia emerytalnego, lub informacja z banku o wysokości emerytury
  4. Karty informacyjne z ostatnich pobytów w szpitalach
  5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile się posiada)
  6. Inne dokumenty wymagane przez MOPS/GOPS

Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby, która chce zamieszkać w DPS na temat warunków domowych.

O ile osoba zainteresowana posiada dzieci lub wnuki, wymagany jest również wywiad środowiskowy na temat ich dochodów i ewentualnego ponoszenia kosztów pobytu ojca lub dziadka w Domu.

Po wydaniu decyzji kierującej przez MOPS w Rzeszowie i przekazaniu dokumentów do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, osoba zainteresowana zostaje o tym fakcie powiadomiona przez nas i oczekuje na informację o terminie przyjęcia.

Miesięczny koszt pobytu ustalony na rok 2021 wynosi 4 139,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów dysponuje 103 miejscami dla kobiet i mężczyzn, w 67 pokojach jednoosobowych i 18 dwuosobowych, wyposażonych w meble, z zapleczem sanitarnym (łazienka i WC) i balkonem przy każdym pokoju.

Zapewniamy opiekę medyczną poprzez zatrudnienie fachowych pracowników takich jak: pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci oraz opiekunowie medyczni. Standardowe wizyty lekarskie odbywają raz w tygodniu. Konsultacje lekarzy specjalistów możliwe są w ramach umowy z NFZ w przychodniach i szpitalach na terenie miasta. Pielęgniarki pełnią całodobowe dyżury, dbając o stan zdrowia mieszkańców, pielęgnując ich zgodnie z zaleceniami lekarzy prowadzących.

Na parterze mamy oddział geriatrii, gdzie mieszkają mieszkańcy wymagający kompleksowej opieki tak lekarskiej jak i pielęgniarskiej, szczególnej troski, często opieki paliatywnej. Przebywają tu osoby leżące, często z niedowładem połowiczym lub po złamaniach szyjki kości udowej.

Seniorzy wypoczywają na patio

Nasi mieszkańcy mają możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, gimnastyki usprawniającej, która ma na celu poprawę sprawności ruchowej oraz jakości ich życia. Posiadamy gabinety do kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego. W zależności od jednostki chorobowej, stopnia niepełnosprawności oraz możliwości chorego, fizjoterapeuci dobierają odpowiednie ćwiczenia fizyczne, korzystając ze zgromadzonego w gabinetach wyposażenia.

Wszelkie zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane nie tylko w gabinetach ze sprzętem, ale również w pokojach mieszkańców. W pokojach wykonuje się przede wszystkim ćwiczenia bierne, oddechowe, masaże lecznicze, próby pionizacji, nauka i korekta chodu.

Ważnym elementem dla naszych mieszkańców jest dieta. Nasi mieszkańcy to ludzie z wieloma jednostkami chorobowymi, z wieloma dolegliwościami. Zatrudniona dietetyczka, konsultuje potrzeby, upodobania i dietę z każdym nowym pensjonariuszem i lekarzem prowadzącym. Kuchnia przygotowuje posiłki zgodnie z ustalonym jadłospisem przez panią dietetyczkę, które spożywane są w stołówce, lub w pokojach mieszkalnych (ze względu na stan zdrowia).

Mieszkańcy DPS-u podczas zajęć manualnych

Mieszkańcy w czasie dnia nie są pozostawieni sami sobie. Prowadzimy wszelkie formy terapii zajęciowej – różnego rodzaju zajęcia manualne, plastyczne, robótki ręczne takie jak: szycie, haftowanie, szydełkowanie. Prowadzimy zajęcia muzyczne, artystyczne. Mieszkańcy często spotykają się na wspólnym biesiadowaniu w ogrodzie, grillowaniu, przy którym odbywają się wspólne śpiewy i tańce. Te spotkania mają na celu nie tylko terapię ale też integrację środowiskową. Spotkania integracyjne mają miejsce również na szczeblu wojewódzkim. Nasi mieszkańcy spotykają się z mieszkańcami innych Domów, na spartakiadach sportowych czy przeglądach twórczości artystycznej. Między Domami organizowane są też spotkania okolicznościowe mieszkańców – takie jak: topienie wianków, powitanie lata, Dzień Seniora, Dzień Chorego, wernisaże prac artystycznych mieszkańców Domów, zabawy taneczne czy karnawałowe w Domach, wystawy szopek, wystawy stroików wielkanocnych, imprezy kulturalno-oświatowe. Do prowadzenia zajęć terapii są zatrudnieni pracownicy wykwalifikowani: instruktorzy terapii zajęciowej, artysta malarz, muzyk. Pracownicy dysponują pracowniami przystosowanymi do prowadzenia zajęć, a także świetlicą. Dla mieszkańców organizowane są wycieczki krajoznawcze zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez pensjonariuszy.
Ponadto do dyspozycji mieszkańców na terenie Domu jest biblioteka, prasa codzienna oraz sklepik z artykułami pierwszej potrzeby.

Mieszkańcy DPS-u na spacerze

Współpracujemy z przedszkolami, szkołami, uczelniami – młodzież naszego miasta chętnie spotyka się z ludźmi starszymi zapoznając się historią ich życia, ponadto sama młodzież wychodzi z propozycją spotkań, występów artystycznych, przedstawienia akademii okolicznościowych.

Jak w każdym Domu, również u nas jest Kaplica, utworzona dla potrzeb mieszkańców, dla których odprawiane są Msze Św., dwa razy w tygodniu. Ksiądz kapelan odwiedza mieszkańców niepełnosprawnych w ich pokojach, dba o potrzeby duchowe mieszkańców. Natomiast o stan zdrowia psychicznego naszych pensjonariuszy dba pan lekarz psychiatra.

W celu utrzymania lepszego samopoczucia i lepszego stanu zdrowia psychicznego naszych mieszkańców, jesteśmy w stałym kontakcie z rodzinami mieszkańców, informując je na bieżąco o sytuacji bytowej, potrzebach, stanie zdrowia i wszelkich problemach. Dom jest Domem otwartym; rodziny, znajomi, przyjaciele mogą mieszkańców odwiedzać codziennie, w godzinach 8-21. Dla odwiedzających z odległych terenów mamy pokoje gościnne, w których można odpocząć a nawet przenocować. Mieszkańcy mogą przebywać również poza Domem, po uprzednim poinformowaniu personelu.

W naszym Domu powołany jest Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy w ramach, którego działają pracownicy pierwszego kontaktu. Mieszkaniec ma prawo do wyboru pracownika pierwszego kontaktu, który jest dla niego tzw. osobistym opiekunem, jego zadaniem jest całkowita, intensywna i indywidualna opieka oraz pomoc.

Każdy pensjonariusz ma możliwość urządzenia pokoju, w którym mieszka według swojego gustu i upodobań. Ma możliwość przywiezienia ze swojego domu czegoś, co będzie przypominało mu jego własny dom, może to być mebel, fotel, lustro, obraz, zegar czy inne pamiątki. 

Dla potrzeb mieszkańców na terenie Domu jest pralnia, z której mieszkańcy mogą korzystać do prania prywatnej odzieży.

Wszelkie sprawy administracyjno-urzędowe związane z przyjęciem mieszkańca, jego pobytem w DPS (np. zameldowanie, wymiana dowodu osobistego), a także zgonem, czy rezygnacją załatwiane są przez pracownika socjalnego Domu.
Cały personel stara się, aby mieszkańcy byli zadowoleni z pobytu w naszym Domu, mieli dobre samopoczucie, zaspokojone wszystkie potrzeby biologiczne, psychiczne, społeczne i duchowe.

Opieka nad osobami starszymi wymaga nie tylko doświadczenia i niezbędnych kwalifikacji, ale również szczegtólnych cech charakteru i emapatii. Mamy tego świadomość i dlatego nasz zespół tworzą profesjonaliści, którym zależy na zapewnieniu jak najlepszej opieki naszym pensjonariuszom. W skład personelu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów wchodzą między innymi: pielęgniarki, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, psycholog, terapeuci zajęciowi, dietetyk, salowi.

Nasi kierowcy dbają nie tylko o zaopatrzenie Domu ale dzięki posiadaniu samochodu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wyjazd na konsultację specjalistyczną naszego podopiecznego na wózku inwalidzkim nie stanowi żadnego problemu.

Kucharze z wykwalifikowanym dietetykiem dbają o to, aby nasi mieszkańcy przyjmowali posiłki smaczne, dobrej jakości i dostosowane do konkretnych potrzeb i schorzeń mieszkańców.

Pracownicy socjalni chętnie udzielą odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące kwalifikacji i zasad pobytu w naszej Placówce.

Pracownicy pralni dbają o czystość i higienę odzieży naszych podopiecznych a… panowie z działu technicznego posiadające „ZŁOTE RĄCZKI” skutecznie i szybko naprawiają wszystkie usterki.

Cały zespół czyni starania, aby osoby starsze przebywające w naszym domu czuły się komfortowo, bezpiecznie i mogły miło spędzać czas.

Tworzymy interdyscyplinarny zespół, w którym integralną część stanowi prawidłowy przekaz informacji na temat podopiecznych. Wspólnie dzielimy się obserwacjami dotyczącymi mieszkańców – wszystko po to, żeby zapewnić im holistyczną opiekę nad którą czuwają Kierownicy oraz Dyrektor DPS dla Kombatantów.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie
ul. Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów
Telefon: 17 85 28 405, 17 85 28 409, 17 748 12 52
e-mail: sekretariat@dpskombatant.resman.pldps_kombatant_rz@pro.onet.pl 
http://www.dpskombatantrzeszow.pl 

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Obrońców Westerplatte
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Obrońców Westerplatte
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Obrońców Westerplatte
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Obrońców Westerplatte
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Obrońców Westerplatte, fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Obrońców Westerplatte, fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Obrońców Westerplatte, fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Obrońców Westerplatte, fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa