Przedsięwzięcia Miasta podejmowane w obszarze polityki senioralnej

Obsługa Rzeszowskiej Rady Seniorów

Wydział Zdrowia sprawuje obsługę Rzeszowskiej Rady Seniorów w zakresie jej bieżącej działalności.

Posiedzenia odbywają się średnio raz na miesiąc, natomiast co tydzień, we środy odbywają się dyżury członków Rzeszowskiej Rady Seniorów (Rynek 7, pok. 01).

Miasto Rzeszów w ramach porozumienia o partnerstwie, zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem MANKO a Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego w ramach Programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora, wykupiło w formie usługi pakiet informacyjno-promocyjny, składający się m.in. na:

 • dostawę 50 szt. ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora (6 wydań w roku),
 • całoroczne pozyskiwanie nowych firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora w Polsce i za granicą,
 • archiwizację i utrzymanie pod kątem prawnym przesyłanych w ciągu roku formularzy zgłoszeniowych posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora w edycji lokalnej oraz firm ją honorujących w systemie teleinformatycznym zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych RODO,
 • bezpłatny udział dla seniorów z samorządu partnerskiego w corocznych Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie,
 • bezpłatny udział przedstawicieli Samorządu w ogólnopolskiej konferencji i szkoleniu z zakresu srebrnej gospodarki i polityki senioralnej,
 • promocję samorządu jako Miasta Przyjaznego Seniorom w Ogólnopolskim Magazynie Głos Seniora oraz innych nośnikach medialnych (www, facebook, mailing – zasięg 50 tys. odbiorców).

Organizacja Senioraliów Rzeszowskich – Senior w Mieście

Na Senioralia latach 2018-2019 oraz w 2021 r. przeznaczono 100 000,00 zł.
W ubiegłym roku, z powodu pandemii SARS-Cov-19 oraz ze względu na apel Rzeszowskiej Rady Seniorów, aby przeznaczyć środki zarezerwowane na Senioralia na działania na rzecz osób starszych w pandemii, zrezygnowano z organizacji Senioraliów.

Programy zdrowotne na rzecz m.in. osób starszych

 • Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa w wieku 65 lat i więcej oraz z grup podwyższonego ryzyka na lata 2020-2024
 • Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025
 • Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025
 • Program wykrywania zakażeń wirusowego zaplenia wątroby typu C, wśród mieszkańców miasta Rzeszowa

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w 8 punktach na terenie Rzeszowa, obsługiwanych przez organizacje pozarządowe oraz radców prawnych i adwokatów.

Jedną z najliczniejszych grup korzystających z bezpłatnych porad prawnych, są seniorzy.

Telefon życzliwości

Dla seniorów wymagających uzyskania informacji, porozmawiania z życzliwą osobą, uzyskania wsparcia, wznawia działalność TELEFON ŻYCZLIWOŚCI.

Na kontakt czekają wolontariuszki - radne Rzeszowskiej Rady Seniorów:

 • Danuta Wojnar - Płaza (tel. 511 080 280) w każdą środę i czw. w godz. 15 - 17
 • Marta Wytrwał (tel. 608 062 566) w każdą środę i czw. 10 – 12

Usługa jest współfinansowana ze środków budżetu Miasta Rzeszowa w ramach projektu „Trzecia młodość – utworzenie Rzeszowskiego Centrum Aktywności Seniora”.

 • Senioralia 2021

Wydarzenie odbywało się we wrześniu 2021 r. Koordynatorem i organizatorem jest Rzeszowski Dom Kultury.