Rzeszów dla Ukrainy

Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie sportu w 2022 roku