Rzeszów dla Ukrainy

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2021 r. pn.: „Prowadzenie edukacyjnej i informacyjnej działalności z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów”

Zarządzeniem Nr VIII/1296/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. Prezydent Miasta Rzeszowa unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2021 r. pn.: „Prowadzenie edukacyjnej i informacyjnej działalności z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów”

Załączniki: