Rzeszów dla Ukrainy

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2021 r. pn.: "Prowadzenie punktu poradnictwa konsumenckiego na terenie Miasta Rzeszowa"

Zarządzeniem Nr VIII/1295/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2021 r. pn.: "Prowadzenie punktu poradnictwa konsumenckiego na terenie Miasta Rzeszowa".

Załączniki: