Rzeszów dla Ukrainy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r., polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zestawienie ofert, co do których uznano celowość powierzenia wykonania zadania

Lp.

Numer zadania, zgodnie z pkt I. 1. ogłoszenia konkursowego

Oferent

Kwota przyznanej dotacji

1.                      

zadanie nr 1 – prowadzenie
na terenie Miasta Rzeszowa
w 2021 r. punktu,
w którym udzielana
jest nieodpłatna pomoc prawna, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, ul. Rynek 7,
w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki oraz soboty w godz. 8.00-12.00

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA”

ul. Jagiellońska 4

35-027 Rzeszów

64 020,00 zł

2.                      

zadanie nr 2 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w budynku przy ul. Widokowej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

,,Pasieka'' - Fundacja Rozwoju

i Wsparcia

pl. Kilińskiego 2

35-005 Rzeszów

64 020,00 zł

3.                      

zadanie nr 3 – prowadzenie
na terenie Miasta Rzeszowa
w 2021 r. punktu,
w którym świadczone
jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w budynku przy ul. Langiewicza 15,
od poniedziałku do piątku
w godz. 11.30-15.30

Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”

ul. Lwowska 11

33-300 Nowy Sącz

64 020,00 zł

4.                      

zadanie nr 4 – prowadzenie
na terenie Miasta Rzeszowa
w 2021 r. punktu,
w którym świadczone
jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 16.00-20.00 oraz soboty w godz. 12.00-16.00

Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon

ul. Warszawska 5/7

35-205 Rzeszów

64 020,00 zł

Zestawienie ofert, co do których uznano brak celowości powierzenia wykonania zadania

Lp.

Numer zadania, zgodnie z pkt I. 1. ogłoszenia konkursowego

Oferent

1.

zadanie nr 1 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, ul. Rynek 7,
w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki oraz soboty w godz. 8.00-12.00

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski

Dąbrowskiego 12

23-400 Biłgoraj

2.

zadanie nr 1 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, ul. Rynek 7,
w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki oraz soboty w godz. 8.00-12.00

Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”

ul. Lwowska 11,

33-300 Nowy Sącz

3.

zadanie nr 1 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, ul. Rynek 7,
w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki oraz soboty w godz. 8.00-12.00

Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon

ul. Warszawska 5/7

35-205 Rzeszów

4.

zadanie nr 1 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, ul. Rynek 7,
w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki oraz soboty w godz. 8.00-12.00

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

ul. Jana Styki 21

35-006 Rzeszów

5.

zadanie nr 1 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, ul. Rynek 7,
w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki oraz soboty w godz. 8.00-12.00

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”

ul. Jagiellońska 6

35-025 Rzeszów

6.

zadanie nr 1 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, ul. Rynek 7,
w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki oraz soboty w godz. 8.00-12.00

Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej „Experto Pro Bono”

ul. Legionów 10

22-400 Zamość

7.

zadanie nr 1 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, ul. Rynek 7,
w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki oraz soboty w godz. 8.00-12.00

,,Pasieka'' - Fundacja Rozwoju i Wsparcia

pl. Kilińskiego 2

35-005 Rzeszów

8.

zadanie nr 2 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w budynku
przy ul. Widokowej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”

ul. Lwowska 11

33-300 Nowy Sącz

9.

zadanie nr 2 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w budynku
przy ul. Widokowej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „NOWY HORYZONT”

ul. Leszczyńskiego 3

35-061 Rzeszów

10.

zadanie nr 2 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w budynku
przy ul. Widokowej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA”

ul. Jagiellońska 4

35-027 Rzeszów

11.

zadanie nr 2 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w budynku
przy ul. Widokowej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon

ul. Warszawska 5/7

35-205 Rzeszów

12.

zadanie nr 2 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w budynku
przy ul. Widokowej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

ul. Jana Styki 21

35-006 Rzeszów

13.

zadanie nr 2 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w budynku
przy ul. Widokowej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”

ul. Jagiellońska 6

35-025 Rzeszów

14.

zadanie nr 2 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w budynku
przy ul. Widokowej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej „Experto Pro Bono”

ul. Legionów 10

22-400 Zamość

15

zadanie nr 3 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w budynku przy ul. Langiewicza 15, od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-15.30

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „NOWY HORYZONT”

ul. Leszczyńskiego 3

35-061 Rzeszów

16.

zadanie nr 3 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w budynku przy ul. Langiewicza 15, od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-15.30

Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon

ul. Warszawska 5/7

35-205 Rzeszów

17.

zadanie nr 3 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w budynku przy ul. Langiewicza 15, od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-15.30

Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej „Experto Pro Bono”

ul. Legionów 10

22-400 Zamość

18.

zadanie nr 4 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 16.00-20.00 oraz soboty
w godz. 12.00-16.00

Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”

ul. Lwowska 11,

33-300 Nowy Sącz

19.

zadanie nr 4 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 16.00-20.00 oraz soboty
w godz. 12.00-16.00

Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej „Experto Pro Bono”

ul. Legionów 10

22-400 Zamość

20.

zadanie nr 4 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 16.00-20.00 oraz soboty
w godz. 12.00-16.00

,,Pasieka'' - Fundacja Rozwoju i Wsparcia

pl. Kilińskiego 2

35-005 Rzeszów

 Zestawienie ofert, co do których stwierdzono niespełnienie wymogów kompletności i poprawności

Lp.

Numer zadania, zgodnie z pkt I. 1. ogłoszenia konkursowego

Oferent

1.                      

zadanie nr 1 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, ul. Rynek 7,
w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki oraz soboty w godz. 8.00-12.00

Fundacja „TOGATUS PRO BONO”

ul. Warmińska 7/1

10-544 Olsztyn

2.                      

zadanie nr 2 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w budynku
przy ul. Widokowej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

Fundacja „TOGATUS PRO BONO”

ul. Warmińska 7/1

10-544 Olsztyn

3.                      

zadanie nr 3 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w budynku przy ul. Langiewicza 15, od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-15.30

Fundacja „TOGATUS PRO BONO”

ul. Warmińska 7/1

10-544 Olsztyn

4.                      

zadanie nr 4 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2021 r. punktu,
w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 16.00-20.00 oraz soboty
w godz. 12.00-16.00

Fundacja „TOGATUS PRO BONO”

ul. Warmińska 7/1

10-544 Olsztyn

5.                      

4 zadania określone w pkt I.1. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

Fundacja Instytut Białowieski

ul. Rumiankowa 14/4

15-665 Białystok